Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Obradowała Rada Społeczna przy ANR. Podsumowano kilka miesięcy obowiązywania nowej ustawy o zagospodarowaniu gruntów rolnych

W ostatni piątek, 9 września 2016 roku w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych obradowała Rada Społeczna. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie kilku miesięcy obowiązywania nowej ustawy o zagospodarowaniu gruntów rolnych z Zasobu Skarbu Państwa.

Obradowała Rada Społeczna przy ANR. Podsumowano kilka miesięcy obowiązywania nowej ustawy o zagospodarowaniu gruntów rolnych
Otwierając spotkanie prezes Humięcki wyraził satysfakcję, że nowe zasady gospodarowania gruntami spotkały się z przychylnym przyjęciem w grupie najbardziej zainteresowanych, którymi są rolnicy indywidualni. Dzięki wprowadzonej 30 kwietnia ustawie zyskali oni realne szanse na powiększanie swoich gospodarstw dzięki przetargom na długoletnie dzierżawy ogłaszanych na terenie poszczególnych oddziałów Agencji. Dzierżawa jest tańsza niż kupno ziemi, a ze względu na ograniczony charakter przetargów ziemia trafia rzeczywiście w ręce rolników, co daje gwarancję jej efektywnego zagospodarowania.

Poza wspomnianą ustawą wiele zmian w zasadach dzierżawy wprowadziło Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stawek czynszu dzierżawnego. W ostatnim czasie czynsze dzierżawne, podobnie jak cena hektara przy sprzedaży gruntów systematycznie rosły. Ta niekorzystna tendencja została zahamowana przez wspomniane rozporządzenie, które obowiązuje od 20 sierpnia. Czynsz został uregulowany w zależności od klasy gruntów i okręgu podatkowego. Dzięki temu jest on uzależniony od faktycznego potencjału produkcyjnego danej działki rolnej. Rozporządzenie stosuje się w stosunku do nowych umów dzierżawy gruntów.

Na zakończenie obrad Rada Społeczna przyjęła stanowisko negatywnie oceniające ewentualną likwidację Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z utworzeniem Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rada społeczna składa się z przedstawicieli najważniejszych ogólnopolskich organizacji społeczno-gospodarczych rolników. Jej zadaniem jest opiniowanie zasad zagospodarowania gruntów, którymi gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych. Dzięki działalności Rad Społecznych (podobne ciała działają przy wszystkich dyrektorach oddziałów terenowych ANR) proces zagospodarowania Zasobu odbywa się w interesie rolników.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!