Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Polska Wieś, Polska Ziemia – zmiany prawne i perspektywy rozwoju

W ubiegłym tygodniu 2016 roku w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym odbyła się konferencja nt. „Polska Wieś, Polska Ziemia – zmiany prawne i perspektywy rozwoju".

Polska Wieś, Polska Ziemia – zmiany prawne i perspektywy rozwoju

Konferencja poświęcona bieżącym sprawom dotyczącym polskiego rolnictwa, aktualnym przepisom w obrocie ziemią oraz perspektywom rozwoju rolnictwa w Polsce skierowana była do rolników powiatu opoczyńskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji i instytucji rynku rolnego działających na terenie województwa łódzkiego. Liczna grupa rolników (około 70 osób) miała okazję wysłuchać i wziąć udział w dyskusji na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz zadaniach, jakie zostały wyznaczone, i w jakim stopniu są realizowane przez wszystkie instytucje rolnicze w regionie.

Janusz Ciesielski
Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi, omówił zasady obrotu ziemią rolną, które zostały wprowadzone 30 kwietnia 2016 roku. Poinformował rolników, w jaki sposób mogą powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne, kto może zostać nabywcą nieruchomości rolnych będących zarówno w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak też w obrocie prywatnym. Wyjaśnił też wiele wątpliwości związanych z obrotem ziemią rolną w Polsce. Przy okazji poinformował rolników jaką powierzchnią nieruchomości rolnych dysponuje jeszcze Filia ANR w Łodzi.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywną reakcją ze strony rolników, którzy dostrzegli  potrzebę tego typu spotkań. Dlatego też zwrócili się do organizatorów konferencji z propozycją kontynuowania tego typu spotkań.Tagi:
źródło: