Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Liczby Pride of Poland i Summer Sale

Wynik finansowy Pride of Poland & Summer Sale 2016 to najlepszy rezultat wg średniego przychodu z konia w odniesieniu do wszystkich aukcji Summer Sale po 2003 roku oraz 6 wynik w historii Pride of Poland w tym samym okresie - chwali się Agencja Nieruchomości Rolnych w podsumowaniu liczbowym tych dwóch imprez.

Liczby Pride of Poland i Summer Sale

Jeśli chodzi o średnią cenę uzyskaną ze sprzedaży konia Summer Sale 2016 ma najlepszy wynik w całej historii tego wydarzenia. Przychód na poziomie 409 tys. euro to drugi najlepszy wuynik, zaraz po rekordowym 2015 roku, a 18 sprzedanych koni na 25 wystawionych to trzeci wynik na 14 edycji.

Pride of Poland 2016 nie była rekordowa, ale w ocenie ANR nie odbiegała od średnich wyników z historii tej aukcji. Pod względem średniej ceny uzyskanej za sprzedanego konia osiągnęła 6. miejsce na 14 edycji rozliczanych w euro. Publiczna deklaracja przychodów przed aukcją na kwotę 2 - 2,5 mln była sygnałem dla kupujących, że nie należy oczekiwać niskich cen minimalnych. Był to zwykły zabieg stosowany w negocjacjach i sprzedaży. Ostatecznie łączna suma uzyskana w wyniku sprzedaży na Pride of Poland wyniosła 1 mln 271 tys. euro netto, co dało jej 10 m-ce w historii.

Jak zapewnia Agencja osiągnięty wynik odzwierciedla przyjętą wcześniej strategię - sprzedać konie, ale nie za wszelką cenę. W efekcie takiego działania, sprzedano 52% wystawionych koni, za którę w ocenie ANR udało się uzyskać zadowalającą cenę. - 6 wynik pod względem średniej ceny płaconej za konia na 14 edycji Pride of Poland, w sytuacji w jakim była ta aukcja organizowana, należy uznać za dobry wynik - mówi Prof. Sławomir Pietrzak, Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski. - Nie było w tym roku spektakularnych kwot płaconych za pojedyncze gwiazdy, ale solidna wycena większości koni uczestniczących w aukcji - dodaje.   

W ocenie Agencji, do wyjaśnienia pozostaje aukcja lot 0 i sprzedaż Emiry, a także dlaczego Pride of Poland nie przebiegła tak jak Summer Sale. Pojawia się szereg sprzecznych informacji, które ANR chce dokładnie zweryfikować. Tylko wtedy będzie można ocenić, czy ktoś popełnił błąd, czy też postąpiono zgodnie z przyjętymi procedurami. Rezygnacja Wiceprezesa ANR (Karola Tylendy przyp. red.) nie jest związana z wątpliwościami wokół aukcji Lot 0 - zapewnia w komunikacie ANR.Tagi:
źródło: