1,5 miliarda złotych zostało zakontraktowane przez ARiMR w ramach PO RYBY 2007 -2013

Budżet Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", wynosi około 3,9 mld złotych.

1,5 miliarda złotych zostało zakontraktowane przez ARiMR w ramach PO RYBY 2007 -2013

Z tej kwoty 2,5 mld złotych to pieniądze na działania pomocowe "realizowane" przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu. Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioskodawcy złożyli w sumie 7,9 tys. wniosków o wsparcie finansowe oferowane w PO RYBY 2007- 2013. Ponad 96% tych wniosków jest już ocenionych przez pracowników Agencji.


Te, które zostały pozytywnie zweryfikowane wykorzystują w 70% limit środków przyznanych ARiMR na realizację PO RYBY 2007 - 2013. W umowach na dofinansowanie projektów zawartych przez Agencję z beneficjentami, zakontraktowanych zostało 1,5 mld złotych, a ci którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia z tego programu i wywiązali się z zawartych tam zobowiązań, otrzymali 747 milionów złotych.

Spośród wszystkich złożonych w Oddziałach Regionalnych wniosków najwięcej, bo 5,7 tys. dotyczy przyznania pomocy z 1 Osi priorytetowej, obejmującej działania związane z adaptacją floty połowowej. Z tej liczby 3,3 tys. beneficjentów, którzy złożyli poprawnie wypełnione i pozytywnie zweryfikowane wnioski, podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę 391 mln zł, co wykorzystuje w 44% limit finansowy przewidziany dla tej osi priorytetowej. Wśród tych beneficjentów, armatorzy i właściciele statków rybackich, którzy tymczasowo zaprzestali działalności połowowej, otrzymali z Agencji 229 mln zł.


Natomiast tym, którzy na stałe zrezygnowali z prowadzenia działalności połowowej ARiMR przekazała na konta bankowe 107 mln zł. Agencja wypłaciła również ponad 13 mln zł rekompensat społeczno-gospodarczych, z których realizowane są nadal zobowiązania z wdrażanego w latach 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rozpoczęła się także wypłata pieniędzy tym beneficjentom, którzy zrealizowali już zaplanowane inwestycje na swoich statkach rybackich. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała dotychczas ponad 5,8 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przez cały czas przyjmują wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań należących do tej osi, a całkowity limit środków do wykorzystania wynosi 893 mln złotych.


Bardzo duże zainteresowanie towarzyszyło naborom wniosków o pomoc prowadzonym w ramach Osi 2 i 3 PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Świadczy o tym to, że kwota wynikająca ze złożonych wniosków o dofinansowanie ponad dwukrotnie przekroczyła dostępne limity, które dla tych dwóch osi wynosiły ponad 1,5 mld złotych. Ponadto, ocenione do chwili obecnej wnioski wykorzystują w 90% limit przyznanych  środków. Dlatego też dalszy nabór wniosków o pomoc w ramach osi 2 i 3 PO RYBY 2007 - 2013 nie jest prowadzony. Obecnej wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie dla operacji realizowanych w Osi 1 Programu Operacyjnego gdzie przyznana kwota limitu finansowego wynosi 893 miliony złotych.


Z 1626 wniosków, które OR ARiMR przyjęły w ramach 2 Osi priorytetowej, na wsparcie której przewidziano w całym okresie realizacji programu 777 mln złotych. Agencja do 11 marca  br. łącznie oceniła 1570 wniosków, w tym pozytywnie 726 wniosków. Z 695 beneficjentami zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy łącznie na kwotę ponad 583 mln zł, co wyczerpuje w 75% limit środków finansowych przewidzianych dla 2 Osi. Agencja przekazała na konta bankowe 95 mln zł na realizację przedsięwzięć dotyczących przetwórstwa i obrotu rybami oraz blisko milion złotych  dla operacji dotyczących rybołówstwa śródlądowego. Dla inwestujących w hodowlę i chów ryb wypłacono 84 mln zł. Rozpoczęła się także realizacja płatności w ramach działań wodno-środowiskowych, gdzie wypłacono 0,3 miliona złotych.


Od marca 2011 r. nie jest także prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  6 działań z 3 Osi Priorytetowej nowego programu  rybackiego. W całym okresie realizacji programu  rybackiego ARiMR może wypłacić w ramach 3 Osi dofinansowanie w wysokości 777 mln złotych. Przyjęto 519 wniosków o dofinansowanie, z których oceniono 396 wniosków, w tym pozytywnie 192 w rezultacie czego ARiMR podpisała umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań  tej Osi z 158 beneficjentami na łączną kwotę 525 mln zł i zrealizowała płatności na kwotę blisko 210 mln zł, w tym ponad 166 mln dla podmiotów realizujących operacje dotyczące inwestycji w portach rybackich.


Departament Wsparcia Rybactwa


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!