Aplikacja mobilna ułatwi kontakt rolnika z ARiMR

ARiMR kończy prace nad aplikacją mobilną na smartfony, tj. platformą do wzajemnych kontaktów ARiMR i rolników, której celem jest umożliwienie załatwienie spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Niemniej jednak, co jest niezwykle istotne, korzystanie z tej aplikacji będzie całkowicie dobrowolne, przy czym będzie ona dostępna na smartfon działający w systemie Android i iOS. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw, które są niezbędne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. W związku z tym, niepotrzebna stanie się korespondencja papierowa oraz osobiste stawiennictwo w urzędzie celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ten sposób nie tylko zostanie zmniejszony czas obiegu dokumentacji, ale również zostaną zredukowane koszty z tym związane, a także i ilość kontroli w danym gospodarstwie przez pracownika ARiMR. To z kolei przełoży się na szybsze rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji, a także wypłatę pieniędzy.
 
Przykładowo, jeśli rolnik otrzyma informację dotyczącą dostarczenia zdjęcia działki, to powinien się zalogować do aplikacji, która będzie zawierała dane z eWnioskuPlus. Następnie wchodzi w przesłane mu przez pracownika ARiMR zadanie, w obrębie którego został poproszony o wykonanie zdjęcia. W zadaniu znajdzie dokładną instrukcję, co za pośrednictwem telefonu ma sfotografować, ile zdjęć zrobić, z jakiego miejsca na polu i w jakim kierunku ma wykonać fotografię, która będzie geotagowana, a więc będzie zawierać dane o współrzędnych geograficznych. Na koniec zrobione przez siebie zdjęcia rolnik przesyła za pośrednictwem aplikacji do ARiMR, gdzie następuje ocena poprawności ich wykonania.
 
- W tym momencie, czyli lipiec już za pasem można już powiedzieć, przystępujemy do publikacji tej aplikacji. Ona będzie propagowana w trzech województwach, w województwie lubelskim, podkarpackim i wielkopolskim. Tam chcemy przetestować tą aplikację w tych trzech województwach, które są troszkę odmienne warunkami jeżeli chodzi o wielkość gospodarstwa, jeżeli chodzi o różne inne warunki, które są związane właśnie z prowadzeniem produkcji rolnej. I po przeprowadzeniu tego pilotażu chcielibyśmy, żeby ta aplikację uruchomić w okolicy września już na wszystkie województwa. Ewentualnie zebrać jeszcze i wprowadzić poprawki, które byłyby istotne do tego, żeby ta aplikacja funkcjonowała właściwie i żeby już była do pełnego użycia w kampanii obszarowej 2020 – wyjaśnia Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.


Tagi:
źródło: