ARiMR gotowa na wypłatę dopłat za 2016 r.

Na zwołanej w dniu 27 września 2016 r. konferencji prasowej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek poinformował o przygotowaniu Agencji do realizacji płatności bezpośrednich za 2016 rok, których łączna wysokość wyniesie 14,6 mld zł. System informatyczny jest gotowy do obsługi tych dopłat oraz zaliczek na ich poczet.

ARiMR gotowa na wypłatę dopłat za 2016 r.

Jak co roku jesienią Agencja uruchomi też wypłatę płatności obszarowych, w tym ONW z PROW 2014-2020 i rolnośrodowiskowych z PROW  2007-2013. Na ich realizację zostanie przeznaczona kwota ok. 2,7 mld. Pieniądze te będą przekazywane na konta rolników od 17 października.

Sprawnie przebiega również wdrażanie nowego PROW. Prezes Obajtek poinformował, że tylko we wrześniu i w pierwszych dniach października uruchomionych zostanie pięć działań. ARiMR  nadzoruje trzy z nich, w tym "Przekazywanie małych gospodarstw" , "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" i "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Dwa pozostałe Agencja przekazała do realizacji samorządom wojewódzkim i Agencji Rynku Rolnego.

Jak podkreślono na konferencji, zadaniem ARiMR jest służenie rolnikom, mieszkańcom wsi i przedsiębiorcom z terenów wiejskich, którym należy się rzetelna informacja, kompetentna obsługa spraw i życzliwa pomoc. Zgodnie z ta ideą 1 września we wszystkich Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych zaczęły działać Punkty Informacyjne ARiMR. Osoba, która odwiedzi punkt zostanie szczegółowo poinformowana o możliwości uzyskania pomocy, wymaganiach formalnych, terminie naborów wniosków czy wysokości wsparcia finansowego.

ARiMR ma funkcjonować sprawnie i oszczędnie. W puli etatów przydzielonych Agencji ustawą budżetową, która wynosi 10 980, trzysta etatów pozostaje nieobsadzonych. - I można to było zrobić bez uszczerbku dla zadań realizowanych przez ARiMR - podkreślił Daniel Obajtek.

Poinformował również o planach stworzenia tylko jednej rolniczej agencji płatniczej w Polsce.  Będzie nią ARiMR, która  przejmie 70 proc. zadań od ARR. Jak dodał, regulująca takie połączenie ustawa jest właśnie w uzgodnieniach międzyresortowych.Tagi:
źródło: