ARiMR: Rolnicy dobrze oceniają naszą pracę

Raport "Polska Wieś i Rolnictwo 2014" przygotowany przez firmę BioStat wskazuje, że praca Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oceniana jest bardzo wysoko i to kolejny rok z rzędu - podkreśla ARiMR. Spośród osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy załatwiały sprawy w Agencji, 91% wystawiło Agencji oceny bardzo dobre i dobre, a dla porównania w 2013 roku takie oceny wystawiło ARiMR 82% badanych.

ARiMR: Rolnicy dobrze oceniają naszą pracę

Rolnicy - jak wskazali w sondażu - wysoko oceniają m.in. kompetencje pracowników ARiMR. W tej kategorii od 84% badanych  pracownicy otrzymali oceny bardzo dobre i dobrych, od 10% ocenę ani dobrą, ani złą, a 5% źle oceniło kompetencje pracowników Agencji. Jedynie 1% nie miało zdania w tej sprawie. Respondenci wskazali również na wysoką jakość obsługi interesantów. Tu Agencja dostała 79% ocen bardzo dobrych i dobrych, 16%  to były oceny ani dobre, ani złe, 2% nie miało  zdania w tej sprawie, a tylko 4% wystawiło negatywne oceny w tym zakresie.

Badani rolnicy i mieszkańcy wsi oceniali również działalność informacyjną prowadzoną przez ARiMR. Najwyższe noty zebrały informacje przekazywane za pośrednictwem: telewizji - 62% pozytywnych ocen, a 30% nie ma zdania lub nie spotkało się z informacjami na ten temat w tego typu mediach;  prasy - także 62% pozytywnych ocen, 31% nie ma zdania lub nie spotkało się tam z informacjami na ten temat; broszur, ulotek i książek - 57% ocen pozytywnych, 38% nie ma zdania lub nie spotkało się z informacjami na ten temat; portalu internetowego ARiMR - 56% ocen pozytywnych, 41% nie ma zdania lub nie spotkało się z informacjami na ten temat oraz radia - 54% ocen pozytywnych,  38% nie ma zdania lub nie spotkało się z informacjami na ten temat w tego typu mediach.


Respondenci odpowiadali również na pytania, skąd chcieliby czerpać informacje o działaniach ARiMR. Najwięcej z nich wymieniło telewizję, na drugim miejscu znalazły się materiały informacje dostępne u sołtysów, w dalszej kolejności informacje przekazywane przez pracowników Agencji, prasę, oraz portal internetowy ARiMR.

Firma BioStat zbadała również, skąd rolnicy czerpią informacje o zmianach zachodzących na wsi i w rolnictwie oraz o możliwościach skorzystania ze wsparcia. Najwięcej, bo aż 45% badanych, wskazało jako źródło tych informacji telewizję, 25% respondentów stwierdziło, że taką wiedzę mają z ogłoszeń umieszczanych w urzędach państwowych, 21% z radia, 20% otrzymało takie informacje podczas spotkań organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 18% z Internetu, a 13% z prasy.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: