Modernizacja gospodarstw rolnych. ARiMR szkoli pracowników instytucji i doradców indywidualnych

Możliwość skorzystania z pomocy kompetentnego doradcy jest w procesie przygotowywania wniosku o przyznanie wsparcia i towarzyszącej mu dokumentacji wartością, którą trudno przecenić. Dostrzegając strategiczną rolę, jaką pełnią dobrze przygotowani doradcy, Agencja rozpoczęła szkolenia przedstawiające zasady ubiegania się o wsparcie w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", które finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Modernizacja gospodarstw rolnych. ARiMR szkoli pracowników instytucji i doradców indywidualnych

Modernizacja gospodarstw rolnych

Ze szkoleń, zorganizowanych 7 i 8 września br. w siedzibie ARiMR, skorzystali doradcy indywidualni oraz pracownicy najważniejszych instytucji wsparcia rolnictwa, takich jak Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centra Doradztwa Rolniczego oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych i Izby Rolnicze.

Witając uczestników, Prezes ARiMR, Andrzej Gross, poinformował, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia dla operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 - 2020, ogłoszony będzie kilka dni po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulującego zasady i warunki udzielanie takiej pomocy. Zapewnił także, że organizowane będą kolejne szkolenia z zasad ubiegania się o inne rodzaje wsparcia finansowane z tego  Programu.

 
W trakcie tego szkolenia omówiono m.in. warunki ubiegania się o pomoc, zasady przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, najczęściej popełniane błędy oraz zasady wypłaty pomocy. Dużo czasu poświęcono takim złożonym zagadnieniom, jak sporządzanie biznes planu, czy przeprowadzenie postępowania ofertowego.
 
Nowy PROW na lata 2014-2020 to olbrzymia szansa dla sektora rolnego, ale także wyzwanie dla instytucji realizujących i wspierających realizację programu. Zastępca Prezesa ARiMR, Jarosław Sierszchulski, zwrócił uwagę na zmiany, jakie pojawiły się w porównaniu z poprzednim okresem programowania. Ich celem jest usprawnienie procesu weryfikacji wniosków. - Chcemy uniknąć wydłużania tego procesu, dlatego prosimy Państwa, żeby podchodzić do przygotowywania wniosków i dokumentacji w maksymalnie rzetelny i dokładny sposób. Niech wnioski będą kompletne i poprawnie wypełnione, a dane w poszczególnych dokumentach spójne - uczulał doradców Prezes Sierszchulski. - Tylko kompletny wniosek zagwarantuje odpowiednią ilość punktów, co umożliwi przyznanie wnioskodawcy wsparcia - dodał.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!