ARiMR uruchamia pieniądze na dopłaty do kredytów klęskowych

W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. banki współpracujące z ARiMR mogą udzielić nowych kredytów klęskowych na łączną kwotę 158,6 mln zł. Dopłata do oprocentowania tych kredytów, która za rolnika zapłaci ARiMR wyniesie 4,7 mln zł. Wszyscy zainteresowani takimi kredytami mogą składać w bankach wnioski o ich przyznanie.

ARiMR uruchamia pieniądze na dopłaty do kredytów klęskowych

Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielane są przez 5 central bankowych, które zgłosiły się do współpracy z Agencją:

  1. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,
  2. SGB - Bank Spółka Akcyjna,
  3. Bank BGŻ S.A.,
  4. Bank Zachodni WBK S.A.,
  5. Bank Pekao S.A.

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od rodzaju poniesionych strat, w ramach następujących linii kredytowych:

  • nKL01 - kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • nKL02 - kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Oprocentowanie kredytów klęskowych w bankach współpracujących z ARiMR wynosi obecnie 6,375%. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takiego kredytu zapłacą niższe oprocentowanie. Jeżeli posiadają odpowiednie ubezpieczenie od skutków klęsk żywiołowych, wtedy zapłacą jedynie 1,5% należnego bankowi oprocentowania, w skali roku, a gdy nie posiadają takiego ubezpieczenia, wówczas oprocentowanie takiego kredytu wyniesie 3,9375% w skali roku. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokryje za nich ARiMR.

Dostępny jest kredyt klęskowy w 2018 roku!Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!