Bartosz Grucza zastępcą prezesa ARiMR

W piątek, dnia 24 marca 2017 roku Bartosz Grucza został powołany na stanowisko zastępcy prezesa ARiMR.

Bartosz Grucza zastępcą prezesa ARiMR

Bartosz Grucza urodził się w 1973 r. w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom obronił w 1997 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. kierując prywatnymi spółkami, a później administracją uczelni publicznych, jako kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i SGH, gdzie od 2008 do 2016 r. był  również adiunktem w Katedrze Zarządzania Projektami.
Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zmianą i zarządzania ryzykiem w ponad stu przedsięwzięciach w kraju i za granicą. Członek Capacity Building Group, a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli - grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów. Doradca i ekspert w instytucjach państwowych i prywatnych.

Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, autor szeregu publikacji naukowych, podręczników i wytycznych w zakresie zarządzania projektami.


Żonaty, dwoje dzieci, włada biegle językami angielskim i  francuskim. Gra na gitarze klasycznej, lubi teatr, podróże, interesuje się również fotografią.Tagi:
źródło: