Blisko 8,6 tys. wniosków zostało złożonych w sprawie przyznania pomocy

Jutro w siedmiu województwach kończy się tegoroczny nabór wniosków o takie wsparcie.

 

31 grudnia 2010 r. jest w siedmiu województwach ostatnim w tym roku dniem przyjmowania wniosków o pomoc na prowadzenie dodatkowej działalność gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem. W pięciu oddziałach regionalnych: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim zostało sporo pieniędzy na takie wsparcie, bowiem pula tegorocznych środków finansowych została wykorzystana jedynie od 53% do 73%. Natomiast w Dolnośląskim OR i Śląskim OR tzw. koperta finansowa została przekroczona o odpowiednio 15% i ponad 20%. Wnioski o pomoc można tam składać do następnego dnia roboczego po dniu, w którym środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków będą wyższe o 20% niż tegoroczne limity środków przyznane tym regionom, lecz nie później niż do 31 grudnia 2010 r.

 

W pozostałych dziewięciu województwach przyjmowanie w tym roku wniosków o pomoc na prowadzenie działalności innej niż rolnicza zakończyło się już wcześniej.

 

Do tej pory oddziały regionalne ARiMR zarejestrowały blisko 8,6 tys. wniosków o pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

 

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 rozpoczął się 24 sierpnia br. Tradycyjnie największe zainteresowanie takim wsparciem było w województwie wielkopolskim. W tym regionie oraz w kilku innych województwach taka pomoc spotkał się  z niezwykle dużym zainteresowaniem.

 

Tegoroczna pula środków na wsparcie działalności nierolniczej wynosi 676,4 mln zł. Jest to kwota dwukrotnie wyższa od pierwotnie przewidzianej, a informację o jej powiększeniu Minister Marek Sawicki przekazał podczas konferencji prasowej 20 sierpnia br. Dzięki tej decyzji wsparcie na prowadzenie dodatkowej poza rolniczej działalności, będzie mogło otrzymać około 7 tys. rolników oraz ich małżonków bądź domowników. Jest to mniej więcej tyle samo osób ile w sumie złożyło wnioski o taką pomoc w naborach przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku.

 

Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" może wynieść do 100 tys. zł.. Otrzymane z ARiMR (w formie refundacji) pieniądze mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchamianie działalności niezwiązanej z rolnictwem. Pozostałą część kosztów  wnioskujący o wsparcie musi pokryć z własnych środków.

 

Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" z PROW 2007 - 2013, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.

 

Departament Komunikacji Społecznej


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!