Finisz naboru na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - wstępne dane

12 maja mija termin ubiegania się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami należało złożyć do Centrali ARiMR, a o dotrzymaniu terminu decydowała data ich wpłynięcia. Zatem tylko dokumenty, które trafiły bądź jeszcze trafią do Centrali ARiMR do 12 maja będą podlegały ocenie.

Finisz naboru na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - wstępne dane
Do 12 maja do godz. 15.30 złożono 167 wniosków o pomoc. Na ostateczne dane trzeba będzie poczekać, ponieważ jeszcze do końca dnia - 12 maja, wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePUAP. 
 
Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, ale również niewielkich przedsiębiorstw. Ma to pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy oraz utrzymywanie ścisłych związków geograficznych i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami zajmującymi się przetwórstwem.
 
O to wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna na rzecz innowacji (EPI). W jej skład wchodzić powinno co najmniej 5 rolników. Musi ona posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, np. jako spółka cywilna. Wymaga się także, aby grupa EPI identyfikowała się numerem w krajowym systemie ewidencji producentów.
 
Pomoc dla grupy ma charakter ryczałtowy i wynosi 325 tys. zł, jeżeli w ramach realizacji zakupiony zostanie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach, np. budowy lub remontu (z modernizacją) obiektów lub infrastruktury, zakupu instalacji lub wyposażenia, nabycia środków produkcji czy pokrycia kosztów bieżących.
 
Wnioski o przyznanie wsparcia z niezbędną dokumentacją przyjmowała Centrala ARiMR. Można było złożyć je osobiście lub przez pełnomocnika lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wnioski można jeszcze składać do końca dani (12 maja) w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP. Data wpływu wniosku do Centrali ARiMR uznawana jest bowiem za dzień jego złożenia.


Tagi:
źródło: