Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

W ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" zmieniły się kwoty limitów środków finansowych.

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę
Zmianie uległy kwoty limitów środków finansowych, do których może zostać przyznana pomoc w ramach:
  1. naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2017 r. i trwającego od 11 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014, z  kwoty 50 000 000 zł do kwoty  64 000 000 zł.
  2. naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego w dniu 7 sierpnia 2017 r. i trwającego od 21 sierpnia 2017 r. do 5 września 2017 r. na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014, z  kwoty 40 000 000 zł do kwoty  56 000 000 zł.
  3. naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego w dniu 1 września 2017 r. i trwającego od 15 września 2017 r. do 13 października 2017 r. na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515) tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, z  kwoty 100 000 000 zł do kwoty  135 000 000 zł.
  4. naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego w dniu 15 września 2017 r. i trwającego od 29 września 2017 r. do 27 października 2017 r. na realizację operacji, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515) tj. prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014, z  kwoty 60 000 000 zł do kwoty  95 000 000 zł.


Tagi:
źródło: