Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" finansowanego z PROW 2007 - 2013

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające z 21 173 wniosków o pomoc finansową złożonych do 20 kwietnia br. w skali kraju wynosi 120 934 480 zł.

Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania

Limit środków przewidzianych na to działanie w całym okresie wdrażania PROW 2007 - 2013 wynosi 30 mln euro.
 

Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!