Komunikat Prezesa ARiMR - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Komunikat Prezesa ARiMR Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowanego z PROW 2007-2013.

 

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388 z późn. zm.), informuję, że zapotrzebowanie na środki finansowe w poszczególnych województwach, wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy do 29 listopada br. wynosi:

 

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych [w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków finansowych

1

Dolnośląskie

24 693 154,99

220

77,39%

2

Kujawsko-Pomorskie

31 661 355,35

498

143,66%

3

Lubelskie

97 081 288,67

488

43,30%

4

Lubuskie

10 215 526,69

182

167,31%

5

Łódzkie

65 149 331,27

364

50,08%

6

Małopolskie

58 654 694,28

277

40,76%

7

Mazowieckie

108 243 942,09

1 181

103,16%

8

Opolskie

14 612 933,24

237

139,50%

9

Podkarpackie

49 250 997,21

186

30,21%

10

Podlaskie

40 117 917,85

583

134,15%

11

Pomorskie

19 077 996,17

276

131,64%

12

Śląskie

20 363 396,99

213

86,99%

13

Świętokrzyskie

50 468 733,82

321

54,06%

14

Warmińsko-Mazurskie

18 672 081,36

434

216,43%

15

Wielkopolskie

56 090 399,87

1 651

283,04%

16

Zachodniopomorskie

12 109 795,81

211

167,65%

Razem Działanie

676 463 545,68

7 322

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w 2010 roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w 2010 r. osiągnęło 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż 31 grudnia 2010 roku.

 

Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!