Kwota wsparcia wynikająca z wniosków złożonych przez koła gospodyń wiejskich

Informacja p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do ARiMR w terminie od 7 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Kwota wsparcia wynikająca z wniosków złożonych przez koła gospodyń wiejskich
Zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 23 334 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące).

Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich są dostępne w zakładce „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich”.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!