Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można otrzymać z dwóch źródeł.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013. Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za pośrednictwem portalu internetowego - www.arimr.gov.pl oraz dziennika "Rzeczpospolita". Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu.


Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w "Lokalnej strategii rozwoju" (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.


W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

dolnośląskie

11.04.2011

29.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Izerskie"

dolnośląskie

31.03.2011

29.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu"

dolnośląskie

01.04.2011

29.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich"

dolnośląskie

31.03.2011

29.04.2011

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów

dolnośląskie

21.03.2011

19.04.2011

LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"

lubelskie

01.04.2011

22.04.2011

Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"

lubuskie/dolnośląskie

28.03.2011

26.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Wartą a Nerem"

łódzkie

22.04.2011

20.05.2011

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

łódzkie

04.04.2011

21.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo"

łódzkie

31.03.2011

22.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Podkowa"

łódzkie

21.03.2011

15.04.2011

Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia

podlaskie

14.03.2011

12.04.2011

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka

podkarpackie

20.04.2011

19.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

podkarpackie

14.04.2011

09.05.2011

Lokalna Grupa Działania Lasowia

podkarpackie

31.03.2011

28.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia"

pomorskie

11.04.2011

28.04.2011

Stowarzyszenie LGSD Stolem

pomorskie

07.04.2011

29.04.2011

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

pomorskie

11.04.2011

02.05.2011

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury

śląskie

05.04.2011

29.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

małopolskie

04.04.2011

29.04.2011

Lokalna Grupa Działania Korzenna

małopolskie

11.04.2011

10.05.2011

Lokalna Grupa Działania Dunajec- Biała

małopolskie

14.04.2011

13.05.2011

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"

małopolskie

18.04.2011

09.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

małopolskie

12.04.2011

10.05.2011

Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

małopolskie

21.03.2011

15.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"

mazowieckie

18.04.2011

13.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"

mazowieckie

14.04.2011

10.05.2011

Lokalna Grupa Działania "Kraina Kwitnących Sadów"

mazowieckie

14.04.2011

10.05.2011

Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej"

mazowieckie

04.04.2011

29.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Dziedzictwo i  Rozwój"

mazowieckie

28.03.2011

26.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Natura i Kultura"

mazowieckie

21.03.2011

11.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

warmińsko-mazurskie

11.04.2011

27.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Z nami Warto"

wielkopolskie

14.04.2011

29.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Między ludźmi i jeziorami"

wielkopolskie

26.04.2011

13.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" 

zachodniopomorskie

18.04.2011

06.05.2011

Lokalna Grupa Działania "Dobre Inicjatywy Regionu"

zachodniopomorskie

21.03.2011

12.04.2011Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!