Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można otrzymać z dwóch źródeł.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013. Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za pośrednictwem portalu internetowego - www.arimr.gov.pl oraz dziennika "Rzeczpospolita". Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (otwórz).


Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w "Lokalnej strategii rozwoju" (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.


W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów

dolnośląskie

21.03.2011

19.04.2011

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

opolskie

11.03.2011

25.03.2011

Stowarzyszenie LGD "Dolina Giełczwi"

lubelskie

16.02.2011

17.03.2011

Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM"

łódzkie

21.03.2011

04.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Podkowa"

łódzkie

21.03.2011

15.04.2011

Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia

podlaskie

14.03.2011

12.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna"

podlaskie

01.03.2011

29.03.2011

Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy"

pomorskie

14.03.2011

28.03.2011

Stowarzyszenie LGD "Kraina Dolnego Powiśla"

pomorskie

17.02.2011

10.03.2011

LGD "Brama Mazurskiej Krainy"

warmińsko-mazurskie

14.02.2011

11.03.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

dolnośląskie

09.03.2011

30.03.2011

Podhalańska LGD

małopolskie

21.02.2011

17.03.2011

Stowarzyszenie LGD "Zielone Mosty Narwi"

mazowieckie

21.03.2011

05.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Chełmońskiego"

mazowieckie

21.03.2011

04.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Dziedzictwo i  Rozwój"

mazowieckie

28.03.2011

26.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Natura i Kultura"

mazowieckie

21.03.2011

11.04.2011

LGD Mazurskie Morze

warmińsko-mazurskie

14.02.2011

14.03.2011

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

wielkopolskie

15.03.2011

30.30.2011

LGD Zielony Pierścień

lubelskie

18.02.2011

15.03.2011


Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz


W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

opolskie

11.03.2011

25.03.2011

Stowarzyszenie LGD "Dolina Giełczwi"

lubelskie

16.02.2011

17.03.2011

Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM"

łódzkie

21.03.2011

04.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Podkowa"

łódzkie

21.03.2011

15.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

dolnośląskie

09.03.2011

30.03.2011

Podhalańska LGD

małopolskie

21.02.2011

17.03.2011

Stowarzyszenie LGD "Zielone Mosty Narwi"

mazowieckie

21.03.2011

05.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Dziedzictwo i  Rozwój"

mazowieckie

28.03.2011

26.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo"

mazowieckie

21.03.2011

08.04.2011

Stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo"

mazowieckie

21.03.2011

11.04.2011

Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia

podlaskie

14.03.2011

12.04.2011

Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna"

podlaskie

01.03.2011

29.03.2011

Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy"

pomorskie

14.03.2011

28.03.2011

Stowarzyszenie LGD "Kraina Dolnego Powiśla"

pomorskie

17.02.2011

10.03.2011

LGD Mazurskie Morze

warmińsko-mazurskie

14.02.2011

14.03.2011

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

wielkopolskie

15.03.2011

30.30.2011

LGD Zielony Pierścień

lubelskie

18.02.2011

15.03.2011


Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - otwórz


Departament Komunikacji Społecznej


Źródło:http://www.arimr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!