Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.
 

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.
 

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 

   

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Lokalna Grupa Działania "Dobra Widawa"

dolnośląskie

08.02.2012

28.02.2012

Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy

dolnośląskie

01.03.2012

20.03.2012

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

dolnośląskie

23.02.2012

14.03.2012

Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

kujawsko-pomorskie

05.03.2012

23.03.2012

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"

kujawsko-pomorskie

06.03.2012

20.03.2012

LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem

ubelskie

05.03.2012

02.04.2012

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus

lubelskie

01.03.2012

30.03.2012

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"

lubelskie

01.03.2012

23.03.2012

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wokół Lublina"

lubelskie

16.02.2012

02.03.2012

LGD Grupa Łużycka

lubuskie

19.03.2012

17.03.2012

Lokalna Grupa Działania Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"

lubuskie

01.02.2012

29.02.2012

LGD Ziemia Wieluńska

łódzkie

09.03.2012

30.03.2012

Lokalna Grupa Działania Między Prosną a Wartą

łódzkie

01.03.2012

30.03.2012

Fundacja Rozwoju Gmin Prym

łódzkie

05.03.2012

18.03.2012

Lokalna Grupa Działania Dolina Rzeki Grabi

łódzkie

02.03.2012

15.03.2012

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum

łódzkie

27.02.2012

16.03.2012

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa

małopolskie

13.02.2012

12.03.2012

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa

małopolskie

27.02.2012

16.03.2012

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska

małopolskie

14.02.2012

12.03.2012

Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze

małopolskie

13.02.2012

12.03.2012

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej

mazowieckie

01.03.2012

30.03.2012

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze

mazowieckie

29.02.2012

30.03.2012

LGD Z Tradycją w Nowoczesność

podkarpackie

19.03.2012

17.04.2012

LGD Lider Dolina Strugu

podkarpackie

26.03.2012

20.04.2012

Lokalna Grupa Działania Kraina Sanu

podkarpackie

12.03.2012

26.03.2012

Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza

podkarpackie

05.03.2012

19.03.2012

Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska

podkarpackie

01.03.2012

30.03.2012

Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna

podlaskie

27.02.2012

23.03.2012

LGD Partnerstwo Północnej Jury

śląskie

09.03.2012

26.03.2012

LGD Ziemia Bielska

śląskie

05.03.2012

20.03.2012

Lokalna Grupa Działania Brynica to nie Granica

śląskie

20.02.2012

19.03.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

śląskie

01.03.2012

21.03.2012

Lokalna Grupa Działania Perła Jury

śląskie

02.03.2012

16.03.2012

Lokalna Grupa Działania

śląskie

01.03.2012

19.03.2012

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii

warmińsko-mazurskie

05.03.2012

30.03.2012

Lokalna Grupa Działania Barcja

warmińsko-mazurskie

23.03.2012

20.04.2012

LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

zachodniopomorskie

12.03.2012

02.04.2012

 


Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórzTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!