Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania Ślężanie dolnośląskie 06.08.2012 31.08.2012
Lokalna Grupa Działania Lider A4 dolnośląskie 14.09.2012 28.09.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ kujawsko-pomorskie 30.07.2012 27.08.2012
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" lubelskie 27.08.2012 24.09.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi" lubelskie 24.08.2012 07.09.2012
Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska lubelskie 13.08.2012 27.08.2012
Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem lubelskie 06.08.2012 03.09.2012
Lokalna Grupa Działania "Polesie" lubelskie 23.07.2012 13.08.2012
Nadwiślańskiej Grupa Działania "E.O.CENOMA" małopolskie 20.08.2012 10.09.2012
Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" małopolskie 20.08.2012 07.09.2012
Podhalańska Lokalna Grupa Działania małopolskie 24.07.2012 22.08.2012
Lokalna Grupa Działania - "Dziedzictwo i Rozwój" mazowieckie 20.08.2012 17.09.2012
Lokalna Grupa Działania "Równina Wołomińska" mazowieckie 27.08.2012 10.09.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Stołecznej Samopomocy mazowieckie 14.08.2012 31.08.2012
Lokalna Grupa Działania Na piaskowcu mazowieckie 27.07.2012 14.08.2012
Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" opolskie 03.09.2012 17.09.2012
Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" podkarpackie 20.08.2012 07.09.2012
Lokalna Grupa Działania Prowent podkarpackie 16.08.2012 14.09.2012
Lasowiacka Lokalna Grupa Działania podkarpackie 06.08.2012 31.08.2012
Lokalna Grupa Działania Lasovia podkarpackie 02.08.2012 22.08.2012
Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia podlaskie 16.07.2012 14.08.2012
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski podlaskie 17.07.2012 14.08.2012
Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" śląskie 13.08.2012 28.08.2012
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" świętokrzyskie 29.08.2012 28.09.2012
Lokalna Grupa Działania Wielkopolska Wschodnia wielkopolskie 23.07.2012 17.08.2012
Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zachodniopomorskie  27.08.2012 18.09.2012
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!