Minister Marek Sawicki określił priorytety na 2011 r. ARiMR przekazała rekordowo wysokie wsparcie rolnikom w 2010 r.

Minister Marek Sawicki przedstawił główne zadania resortu rolnictwa w 2011 roku.

Minister Marek Sawicki określił priorytety na 2011 r. ARiMR przekazała rekordowo wysokie wsparcie rolnikom w 2010 r.

Na konferencji prasowej w resorcie rolnictwa, w której wziął też udział Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej, minister powiedział, że najważniejszym zadaniem dla niego i dla jego resortu jest w tym roku dobre wykorzystanie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej, która rozpoczyna się w drugiej połowie tego roku oraz doprowadzenie do właściwego określenia przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej po 2013 r. Minister podkreślił, że konieczne są głębokie zmiany w Wspólnej Polityce Rolnej UE, zrywające z dotychczasową strategią "polityki stagnacji produkcji rolnej". Jego zdaniem zmiana jest konieczna, ponieważ w przeciwnym razie rolnictwo europejskie nie będzie w stanie sprostać konkurencji światowej.


Zwrócił też uwagę, że powodem wymuszającym zmiany we wspólnej polityce rolnej jest to, że za 20-30 lat ludzkość będzie potrzebowała dwa razy więcej żywności niż obecnie, gdyż prognozy demograficzne wskazują, że czeka nas znaczny przyrost naturalny. Aby sprostać tym wyzwaniom, zmiany muszą zmierzać m.in. w kierunku uproszczenia kryteriów przyznawania dopłat rolniczych. Jedną z ważniejszych propozycji jest rezygnacja z realizacji tzw. historycznych płatności, czyli wypłacania wsparcia do powierzchni na których we wcześniejszym okresie były uprawiane dane gatunki roślin.


Ten mechanizm nie ma obecnie racji bytu, natomiast wzrasta konieczność wypłat rekompensat rolnikom prowadzącym działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania  oraz udzielania wsparcia rolnikom, którzy zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej na terenach cennych przyrodniczo. Niezbędne jest także większe wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych.  Minister Marek Sawicki zapewnił, że jego propozycje zmian, są popierane przez nowych członków UE, a także przez Szwecję i Portugalię. Minister nie wykluczył, że te propozycje zmian  poprze także Hiszpania, a otwarte na dyskusję są też Austria i Finlandia. Drugim priorytetem w 2011 r. będzie promocja polskiej żywności, nie tylko w Unii Europejskiej ale też w innych krajach. W tym celu Polska będzie brała udział w wielu międzynarodowych targach np. w rozpoczynających się już 21 stycznia w Berlinie targach "Grune Woche". Trzecim priorytetem wskazanym przez Ministra Marka Sawickiego jest powołanie jednej instytucji zajmującej się bezpieczeństwem żywności - Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w miejsce dotychczas działających:  Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej podsumował miniony 2010 rok, uznając, że był on dla Agencji bardzo dobry. Bowiem w 2010 r. ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 20 miliardów złotych i jest to w historii Agencji rekordowa kwota wypłat realizowanych w ciągu jednego roku. Na tak znakomity wynik miały wpływ m.in. bardzo wysoki poziom wypłat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, bo w ubiegłym roku zamknął się on kwotą aż 8,5 miliarda zł. Nigdy wcześniej ARiMR nie wypłaciła tak dużej kwoty w ciągu jednego roku, a w 2011 r. może być ona jeszcze wyższa.


Tomasz Kołodziej zapowiedział, że planowana realizacja wypłat  może osiągnąć w końcu br.  11 miliardów złotych. Prezes przedstawił także realizację wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników za 2010 r. Wnioski o ich przyznanie złożyło w ubiegłym roku 1,375 mln rolników. Około 90% z nich, czyli 1,2 miliona, otrzymało już z ARiMR decyzję o przyznaniu tych płatności. W grudniu pieniądze otrzymało około 550 tysięcy rolników, a na ich rachunki bankowe przekazano około 4,2 miliarda złotych.  Do końca stycznia ARiMR wypłaci kolejne 2,5 miliarda złotych z dopłat bezpośrednich za 2010 r., a pieniądze te trafią do kolejnych  330 tys. rolników. Na razie  w styczniu Agencja przekazała już miliard złotych. Kolejny miliard złotych powinien trafić w styczniu do rolników w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zarówno Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej jak i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podkreślali, że wielkość środków przekazywanych rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r. zależy od tego ile pieniędzy Ministerstwo Finansów przekazuje Agencji do wypłacenia.  


Prezes Tomasz Kołodziej  mówił też o planach na 2011 r. dotyczących uruchamiania naborów wniosków o skorzystanie z dofinansowania z działań z PROW 2007 - 2013. Na wstępie przypomniał, że obecnie trwa nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych". Podkreślił też,  że do 17 stycznia wnioski mogą składać jedynie uprawnieni rolnicy zajmujący się produkcją mleka, natomiast od 17 do 28 stycznia 2011 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie wsparcia na inne inwestycje nie związane  z produkcją mleka. Prezes prosił by przestrzegać wymienionych terminów, gdyż złożenie przez rolnika przed 17 stycznia wniosku innego niż na restrukturyzację produkcji mleka spowoduje, że taki wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, czyli rolnik nie otrzyma wnioskowanej pomocy. 


Tomasz Kołodziej zapowiedział, że w tym roku będą uruchomione nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze wszystkich działań  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w których są jeszcze w budżecie tego Programu pieniądze do rozdzielenia.  Zaplanowane zostało, że w pierwszej kolejności uruchomiony zostanie już trzeci nabór wniosków na "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Także w miarę szybko powinien być uruchomiony nabór wniosków o przyznanie premii "młodym rolnikom", zaś w drugim półroczu zapowiadane jest przyjmowanie wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębniorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" i "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Prezes Tomasz Kołodziej przypomniał, że  cały czas można składać wnioski o przyznanie wsparcia na "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów", a także na tworzenie "Grup producentów rolnych".


Minister Marek Sawicki  poinformował, że trwa przegląd wykorzystania środków finansowych w ramach działań należących do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zapowiedział on, że pieniądze z działań które nie są zbyt popularne będą przesuwane na udzielanie wsparcia z działań cieszących się dużym zainteresowaniem. Dodał, że priorytetem  będzie nadal zwiększanie środków na udzielanie pomocy  z działań:  "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".  Minister Marek Sawicki, przypomniał, że do tej pory,  na zwiększenie budżetu tych dwóch działań udało się już przesunąć 95 milionów euro.  


Departament Komunikacji Społecznej


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!