Minister rolnictwa chwali ARiMR

Zadowolenie ministra Sawickiego ma swoje uzasadnienie.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki jest zadowolony z pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo sprawnie obsługuje rolników i w szybkim tempie wypłaca pieniądze m.in. z PROW 2007 - 2013. Minister Marek Sawicki szczególnie podziękował za to, że już 80% z 17,4 miliarda euro przewidzianych na ten Program zostało przez Agencję zakontraktowane. Minister mówił o tym podczas konferencji prasowej podsumowującej trzy lata kierowania resortem rolnictwa. Na konferencji, która odbyła się w środę, 17 listopada,  w Sejmie RP, poza Ministrem obecni byli prezesi rządowych agencji i instytucji związanych z rolnictwem: Tomasz Kołodziej - Prezes ARiMR, Władysław Łukasik - Prezes ARR, Tomasz Nawrocki - Prezes ANR oraz Henryk Smolarz - Prezes KRUS.

 

Minister wspominając początki swojego urzędowania, które rozpoczął w listopadzie 2007 r. stwierdził, że ARiMR nie była wtedy dobrze przygotowana do wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wynikało to z tego, że przyjęto zasadę, iż każde z 22 działań należących do tego Programu musiało uzyskać osobną akredytację. A w listopadzie 2007 r. żadne z działań jej nie posiadało. Toteż praktycznie cały 2008 r. został poświęcony na przygotowanie odpowiednich procedur, tak aby każde działanie z PROW 2007 - 2013 mogło otrzymać akredytację. I te wysiłki podjęte przez ARiMR zostały zakończone sukcesem.

 

Zmieniona została również organizacja pracy, a wszystkie te działania podjęte przez Agencję spowodowały, że wnioski o przyznanie pomocy z PROW 2007 - 2013 były rozpatrywane sprawniej, a należne beneficjentom pieniądze były szybciej przekazywane na ich konta bankowe. Zaowocowało to tym, że po trzech latach realizacji PROW 2007 - 2013 Polska jest liderem w wypacaniu pieniędzy z tego Programu, bo na konta polskich rolników i przetwórców trafiło łącznie 18,2 miliarda złotych. Drugie w rankingu Niemcy wypłaciły swoim rolnikom o około 2,8 miliarda złotych mniej, a trzecia Francja o około 3,6 miliarda zł. Kolejne ok. 38 miliardów złotych jest przewidziane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. 

 

Dotyczy to np. corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolno-środowiskowego", a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu oraz wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych". Minister Marek Sawicki przypomniał, że na realizację zobowiązań wynikających z wydanych przez ARiMR decyzji o przyznaniu  "Rent strukturalnych" było zarezerwowanych zbyt mało pieniędzy. Lecz dzięki podjętym przez niego staraniom udało się pozyskać dodatkowe środki, które w pełni pokryły zobowiązania ARiMR z poprzednich lat i dodatkowo pozwoliły na zorganizowanie jeszcze jednego, tegorocznego naboru wniosków.

 

Podsumowując swoje trzyletnie urzędowanie Minister zwrócił uwagę, na potrzebę dynamicznego reagowania na bieżące wydarzenia. Tak bowiem należy ocenić wprowadzenie specjalnej pomocy z PROW 2007 - 2013 dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie. Udało się bowiem uruchomić dodatkowe działanie w ramach  tego Programu, dzięki któremu rolnicy będą mogli odbudować swoje gospodarstwa zniszczone podczas "wielkiej wody". Na takie wsparcie jest przeznaczone około 400 milinów złotych, a nabór wniosków potrwa do 30 grudnia br. Aby ułatwić rolnikom dostęp do takiej pomocy, planowane jest uruchomienie zaliczek na realizację inwestycji. Stosowny projekt ustawy w tej sprawie znajduje się już w Sejmie.

 

To nie jedyna forma pomocy dostępna dla rolników-powodzian z PROW 2007 - 2013. Mogą oni bowiem ubiegać się o przyznanie wsparcia z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na korzystniejszych zasadach, bowiem poziom dofinansowania zwiększony jest z 50% do 80% kosztów poniesionych na realizację inwestycji.

 

Niewątpliwym sukcesem ARiMR jest wypłacanie  w rekordowym tempie dopłat bezpośrednich. W ubiegłym roku już w grudniu (pierwszym miesiącu wypłat) pieniądze z tego tytułu trafiły na konta ponad 860 tys. rolników a do tego ponad połowa z nich otrzymała wtedy płatności z tytułu ONW. Co najmniej takie same wypłaty gdy chodzi o dopłaty bezpośrednie przewidziano w tegorocznej kampanii. Jeżeli zaś chodzi o tegoroczne płatności z tytułu ONW, to ARiMR rozpoczęła ich realizację już 18 października. I od tego czasu na konta bankowe około 500 tys. rolników spośród 700 tys. uprawnionych, trafiło 830 milionów złotych. Jest to niewątpliwie najszybsze tempo w historii ARiMR  realizacji tych dopłat. W pierwszej kolejności pieniądze trafiają do rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie.

 

Generalnie widać, że powody do zadowolenia są jak najbardziej uzasadnione. ARiMR bardzo bowiem przyspieszyła wypłatę pieniędzy z funduszy pomocowych. Bo z blisko 110 miliardów złotych które przekazane zostały na konta bankowe rolników od początku istnienia ARiMR, czyli od 1994 r. połowa, czyli około 55 miliardów złotych trafiło do nich w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!