Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu" składa się na przygotowywanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za lata połowowe 2014-2018.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji uznaje się siedzibę wnioskodawcy. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie  jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 74 000 000 złotych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: