Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 3.1.2 "Modernizacja i zakup statków"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 3.1.2 „Modernizacja i zakup statków”. Nabór dotyczy poddziałania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 3.1.2
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, polegającej na modernizacji i zakupie statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60% całkowitego okresu użytkowania w roku.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie może składać Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia 27 sierpnia 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 2 000 000,00 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, późn. zm.) w § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!