Nabór wniosków o przyznanie płatności za 2010 r.

W tym roku rolnicy po raz siódmy składali wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.


Biura Powiatowe ARiMR przyjęły i otrzymały w przesyłkach pocztowych ponad 1,37 mln wniosków. Na tym samym formularzu wniosku rolnicy występowali o 10 rodzajów płatności, w tym również o dopłaty ONW wspierające działalność rolniczą na terenach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a także o płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt lub o przyznanie płatności rolno-środowiskowej.

ARiMR przeznaczy na realizację płatności bezpośrednich za 2010 r. około 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie działalności rolniczej na terenach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Agencja wypłaci ok. 1,35 mld zł.

Do rolników, którzy w 2009 r. ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, Agencja wysłała na początku tego roku wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym. Jeżeli dane w przesłanym formularzu wniosku nie uległy zmianie, rolnik musiał jedynie podpisać wniosek oraz wypełnić załącznik graficzny i wysłać te dokumenty do biura powiatowego.

Zasady przyznawania płatności, formularze wniosków oraz załączników do wniosku były dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Wniosek, zamieszczony na stronie internetowej ARiMR, można było wypełnić także elektronicznie. Tak wypełniony wniosek należało wydrukować, podpisać i wysłać  do biura powiatowego ARiMR.

Rolnik mógł złożyć wniosek osobiście lub przesłać pocztą do biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika do dnia 17 maja 2010 r. Przepisy pozwalały na złożenie wniosku w ciągu 25 dni kalendarzowych po tym podstawowym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Sankcjami nie będą objęci rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w podstawowym terminie z powodu powodzi lub wystąpienia innych klęsk żywiołowych.

Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:

  • jednolita płatność obszarowa (JPO)  - 141,06 euro/ha
  • uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 82,46 euro/ha
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 336,05 euro/ha
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 110,18 euro/ha
  • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - ok. 39,44 euro/tonę
  • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich - 400 euro/ha
  •  płatność cukrowa - ok. 12,59 euro/tonę
  • płatność do krów - 142,5 euro/sztukę
  • płatność do owiec - 30 euro/sztukę
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 60 euro/ha.

Rolnicy, których gospodarstwa nie zostały dotknięte klęskami żywiołowymi zobowiązani są do spełniania przez cały rok kalendarzowy norm i wymogów wzajemnej zgodności. Wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!