Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

ARiMR opublikowała nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Przygotowanie i opublikowanie nowego "Wniosku o wpis do ewidencji producentów" wynika z wprowadzenia zmian do ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2014 poz. 1872).

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą jeżeli małżonek rolnika prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne, może wystąpić o nadanie mu osobnego numeru ewidencyjnego.

Inną istotną zmianą jest umożliwienie prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w oparciu o kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek obowiązuje od 21 stycznia 2015 r. - Kliknij i otwórzTagi:
źródło: