"Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej".

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania  1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej" w zakresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" w terminie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r., uprzejmie informuję, że wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o dofinasowanie w ramach ww. naboru, z 15 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. włącznie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!