Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 49 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 dotyczących zapewnienia usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury.

Kto może składać wnioski

 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

a) szkoły wyższe kształcące w zakresie rybactwa lub prowadzące badania w zakresie rybactwa;

b) instytut  badawczy,  o którym  mowa  w ustawie z dnia  30 kwietnia  2010 r. o instytutach  badawczych,  lub  instytut  naukowy  lub  pomocnicza  jednostka  naukowa,  o których  mowa  w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa.

Kiedy można złożyć wniosek

 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 9 kwietnia 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 9 500 000 złotych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!