Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” składa się na przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu na rok 2020.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji uznaje się siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 40 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach powyższego działania zostanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sporządzona na podstawie kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!