Płatności bezpośrednie za 2016 rok zostaną zakończone w ustawowym terminie

Do dnia 8 maja 2017 r. decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich zostały wydane dla 1,307 mln rolników, co stanowi aż 96,8% składających wnioski.

Płatności bezpośrednie za 2016 rok zostaną zakończone w ustawowym terminie
Do 11 maja 2017 r. Agencja wypłaci rolnikom w ramach płatności bezpośrednich kwotę w wysokości ok. 13,51 mld zł, co stanowi ok. 91,1% koperty finansowej.

Tempo wypłat płatności bezpośrednich za rok 2016 jest znacząco wyższe od tempa płatności za rok 2015, dla okresu do 8 maja wypłacono o 2,25 mld zł więcej. Pozostałe płatności są realizowane i zgodnie z obowiązującym prawem środki zostaną wypłacone do końca czerwca 2017 roku.

Pojawiające się co jakiś czas w przestrzeni medialnej informacje o rzekomych kłopotach Agencji z wypłatą środków należnych rolnikom, są wynikiem walki konkurencyjnej wykonawców systemów IT dla ARiMR. Agencja nie zamierza brać udziału w tego typu rozgrywkach, gdyż nie służą one dobru polskich rolników.

ARiMR, mimo prób wywierania nacisku, rozwija własne zasoby teleinformatyczne, które w przyszłości pozwolą uniezależnić się od zewnętrznych wykonawców.


Tagi:
źródło: