Premie dla "młodych rolników" po nowemu

Niebawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi termin kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy z cieszącego się niezwykłą popularnością działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Premie dla

W zeszłym roku było tak wielu wnioskujących o przyznanie takiej pomocy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki zwiększył dwukrotnie przyznane poszczególnym regionom limity środków finansowych. W tym roku szacuje się, że "młodych rolników" zainteresowanych otrzymaniem pomocy będzie także bardzo wielu. Tym bardziej jest to prawdopodobne, że nowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określające tegoroczne zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", oraz podziału środków PROW na lata 2007 - 2013 wprowadzają bardzo korzystne zmiany dla rolników.

W nowelizacji rozporządzenia o podziale środków PROW na lata 2007 - 2013 zaproponowano, że wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla "młodych rolników", a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków finansowych, będą mogli otrzymać wnioskowaną pomoc, pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach. ARiMR wyśle do nich pismo, w którym zapyta, czy "młody rolnik" zainteresowany jest w dalszym ciągu otrzymaniem wsparcia. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, wydana wcześniej decyzja o odmowie przyznania pomocy, zostanie przez ARiMR uchylona i wniosek o wsparcie będzie poddany weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami.


Możliwe staje się również uzyskanie pomocy przez WSZYSTKICH MŁODYCH ROLNIKÓW, którzy już prowadzą gospodarstwa rolnicze, bez względu na sposób ich nabycia, o ile od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy - nie więcej niż 18 miesięcy.


Zmiany te umożliwią uzyskanie premii bez ponownego składania wniosku przez rolników dla których zabrakło środków w ubiegłym roku oraz ubieganie się o wsparcie tym "młodym rolnikom"  którzy posiadają już gospodarstwa. Jest to o tyle istotne, że wielu z nich zostało wskazanych jako następcy przez producentów rolnych, posiadających postanowienia o spełnianiu warunków do przyznania renty strukturalnej w naborze z 2010 roku. A to rodzi kolejne konsekwencje, bowiem w przypadku rolników, którzy otrzymali decyzje o wypełnieniu kryteriów do otrzymania renty strukturalnej, warunkiem umożliwiającym przyznanie im takiej renty, jest uzyskanie przez ich następców wsparcia  na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" i przekazanie gospodarstwa w terminie 9 miesięcy od daty otrzymania postanowienia. Tak więc dzięki wprowadzonym zmianom skorzystają zarówno przyszli "renciści strukturalni", jak i młodzi rolnicy.


Zmienia się również tryb przyznawania pomocy. Nowe zasady określają, że każdy wniosek będzie poddawany ocenie punktowej według następujących trzech kryteriów: powierzchni użytków tworzonego gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo. O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma przyznanych punktów, a nie jak dotychczas kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.


Pomoc z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia a planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek. Mogą oni skorzystać z jednorazowej premii w wysokości 75 tysięcy zł. Warunek - muszą legitymować się wykształceniem gwarantującym dobre przygotowanie do zawodu rolnika lub odpowiednim stażem pracy w branży rolniczej. Istnieje także możliwość uzupełnienia wykształcenia w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Nie zmieniły się również w porównaniu z zeszłorocznym naborem wniosków warunki przyznawania pomocy  na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" dotyczące wymaganej powierzchni użytków rolnych przejmowanych lub nowotworzonych gospodarstw.


Do otrzymania wsparcia kwalifikują się te gospodarstwa, których wielkość jest co najmniej równa powierzchni średniej wielkości gospodarstwa w kraju i nie jest większa niż 300 ha. W przypadku województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, czyli (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), spełnienie warunku posiadania gospodarstwa o odpowiedniej powierzchni użytków rolnych zostało rozłożone w czasie. Najpierw w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy gospodarstwo "młodego rolnika" musi osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej, a następnie w ciągu trzech lat wielkość średniej krajowej.


Dotychczas z pomocy dla "młodych rolników" z PROW 2007-2013 skorzystało ponad 15,7 tys. beneficjentów. Do dyspozycji chętnych pozostaje jeszcze ponad 550 mln zł.


Departament Komunikacji Społecznej
Departament Działań Społecznych i Środowiskowych


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!