Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniach od 11 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów".

Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów
W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  4 300 000 złotych.
 
Zgodnie z pkt VIII, załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
 
1. Wnioskodawca jest jednostką (maksymalnie 35 pkt):
 
1) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 35 pkt;

2) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 25 pkt;

3) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 15 pkt.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: