Rozwój usług rolniczych. Szkolenie w ARiMR

W dniu 5 października 2016 r. odbędzie się szkolenie organizowane przez Departament Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświęcone: "Przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałań 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW na lata 2014 - 2020 typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"

Rozwój usług rolniczych. Szkolenie w ARiMR

Szkolenie kierowane jest do osób reprezentujących podmioty doradcze oraz wypełniające wnioski o przyznanie pomocy w zakresie poddziałań inwestycyjnych PROW 2014-2020. Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. zasady przyznawania pomocy oraz wymagania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej.

Lokalizacja szkolenia: Centrala ARiMR, 02-822 Warszawa ul. Poleczki 33 (sala A 014 )
w godzinach 9:00 - 15:00.


Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę podmiotu, który reprezentuje należy kierować na adres mailowy:

szkolenia.ddi@arimr.gov.pl do dnia 29 września 2016 r.


Decyduje kolejność zgłoszeń!

O przyjęciu uczestnik zostanie poinformujemy mailem zwrotnym.

Organizator nie zapewnia noclegów, ani wyżywienia.

Plan szkolenia


Godziny zajęć Temat Wykładowca
09:00-10:15  
1. Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.
 
2. Zasady ubiegania się o pomoc:

  • definicja beneficjenta,
  • zakres i wysokości wsparcia,
  • koszty kwalifikowalne,
  • kryteria wyboru operacji.
 
Wykładowca DDI
Przerwa 10 min.
10:25 – 11:40  
3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej:

  • wniosek o przyznanie pomocy,
  • załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem.
 
Wykładowca DDI
Przerwa  10 min.
11:50 – 13:15  
4. Biznesplan – zasady sporządzania

  • informacje dotyczące wnioskodawcy
  • opis planowanej operacji
  • wykonalność operacji
  • tabele finansowe do Biznesplanu
 
Wykładowca DDI
Przerwa 30 min.
13:45-15:00 5. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z dokumentami wymaganymi na etapie autoryzacji płatności.
 
6. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi. Dyskusja
 
Wykładowca DDI


Tagi:
źródło: