Terytorialsi szkolili pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Instruktorzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili szkolenie z przysposobienia wojskowego dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obejmujące m.in. pracę na broni, taktykę, rozpoznanie inżynieryjno-saperskie. Szkolenie odbyło się w koszarach ciechanowskiej Brygady.

Terytorialsi szkolili pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Szkolenie jest wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Dowództwem WOT a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakłada m.in. wzmocnienie zdolności obronnych kraju, przygotowanie pracowników obu instytucji do współdziałania oraz wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania urzędów.

Kurs z przysposobienia wojskowego prowadzony dla pracowników ARiMR odbył się w dniach 06-08 marca br. na terenie kompleksu koszarowego 5 Mazowieckiej Brygady OT. W zajęciach uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników Agencji, którzy zostali zapoznani przez instruktorów Brygady z żołnierskim abecadłem.

Szkoleni mieli zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczyli się budowy i zasad działania broni, poznali tajniki taktyki, topografii oraz udzielania pomocy medycznej na polu walki. Instruktorzy przedstawili pracownikom Agencji podział i charakterystykę broni masowego rażenia, toksycznych środków przemysłowych oraz ich wpływ na działanie wojsk. W ramach zajęć praktycznych pracownicy Agencji ćwiczyli m.in. przyjmowanie prawidłowych postaw strzeleckich, poruszanie się w terenie przy pomocy narzędzi nawigacyjnych, a także posługiwanie się środkami ochrony przed skażeniami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z rozpoznania inżynieryjno-saperskiego. To na nich pracownicy poznali rodzaje i sposób działania poszczególnych min będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych, a także ćwiczyli ustawienie pojedynczej miny przeciwpancernej. Dodatkowo szkoleni dowiedzieli się, jakie są zasady rozpoznania terenu pod kątem występowania improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz mieli możliwość pracy z wykrywaczem min.

Była to pierwsza odsłona kursu zorganizowanego dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 5MBOT. Kolejne wspólne inicjatywy obejmą m.in., współpracę w sytuacjach kryzysowych, wsparcie logistyczne, oraz edukację patriotyczno-obronną i ekologiczną.


Tagi:
źródło: