Tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. Biura powiatowe ARiMR pracują dłużej.

Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca.

Tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. Biura powiatowe ARiMR pracują dłużej.

W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Do 10 maja swoje wnioski złożyło w biurach powiatowych ARiMR ponad 820 tys. rolników. Według szacunków spodziewać się można jeszcze około 543 tys. takich wniosków. Na ich złożenie zostało naprawdę mało czasu, bo tylko kilka dni. Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków, w tym tygodniu biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej, w niektórych regionach nawet do godz. 22.


Ci którzy nie znajdą czasu na złożenie swojego wniosku w tygodniu będą mogli zrobić to także w sobotę, 14 maja, bowiem tego dnia niemal wszystkie biura powiatowe ARiMR będą otwarte. Niektóre biura powiatowe będą czynne także w niedzielę 15 maja.  Natomiast w poniedziałek, 16 maja, biura powiatowe będą czynne do obsłużenia ostatniej osoby oczekującej na złożenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich.  Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy naszych placówek w tym tygodniu, znaleźć można na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.


Wnioski można także złożyć poza biurami powiatowymi w specjalnie przygotowanych miejscach, którymi są najczęściej urzędy miast czy gmin, a także ośrodki kultury. Wykaz takich placówek wraz z terminami, w których przyjmują wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich znajduje się na stronie internetowej ARiMR (otwórz). Istnieje także możliwość wysłania wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich rejestrowaną przesyłką pocztową, o dotrzymaniu terminu decyduje w tym przypadku data stemplu pocztowego, a w tym roku po raz pierwszy wniosek można złożyć za pośrednictwem Internetu.


Wśród złożonych dotychczas wniosków ponad połowa dotyczy przyznania dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW.  Ponadto do ARiMR trafiło również 45,9 tys. wniosków o przyznanie wsparcia w ramach "Programu rolnośrodowiskowego". Z tej liczby ponad 7,7 tys. to wnioski rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w swoich gospodarstwach wdrażanie działań objętych takim wsparciem. Kolejne 38,2 tys. wniosków złożyli rolnicy, którzy już prowadzą działalność w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" i będą ją kontynuować w następnym roku. Bo każdy rolnik otrzymujący dopłaty rolnośrodowiskowe, musi prowadzić działalność zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie przez kolejne pięć lat.


Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają  w sumie ok. 3,34 mld euro.


Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania  (płatność ONW), a także płatności z tytułu  realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i  poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

 
W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba będzie złożyć do biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu, który jest udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


Oczywiście wniosek o przyznanie płatności można również przygotować w formie papierowej i złożyć go w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, albo wysłać go pocztą. Większość rolników otrzymała tzw. spersonalizowane czyli już wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałami graficznymi oraz informacją dotyczącą działek deklarowanych do płatności.


W takim przypadku, należy dokładnie zweryfikować  czy dane zawarte we wniosku są aktualne i kompletne. Wniosek po uzupełnieniu i podpisaniu przez rolnika jest gotowy do złożenia. Ponadto w materiale graficznym, otrzymanym wraz z wnioskiem należy wyrysować działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności oraz zaznaczyć występujące na działce uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, a także znajdujące się w obrębie działki rolnej drzewa będące pomnikami przyrody, rowy do 2 m szerokości oraz oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.


Wniosek o przyznanie płatności na rok 2011, w ramach którego deklarowane jest  przyznanie płatności rolnośrodowiskowej wymaga złożenia odpowiedniej "Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych" (Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2004 - 2006 lub w ramach PROW 2007 - 2013), których formularze udostępnione są na stronie internetowej ARiMR, w Biurach Powiatowych  i Oddziałach Regionalnych Agencji.


Rolnik wnioskujący w latach ubiegłych o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007-2013 otrzymał materiał graficzny, z oznaczeniem co najmniej granic i numerów działek ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe oraz z oznaczeniem granic rezerwatów przyrody, parków narodowych, krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych na obszarze tego gospodarstwa. Powyższy materiał graficzny należy zweryfikować, wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i dołączyć do składanego wniosku.


Natomiast rolnicy, który w 2010 roku nie składali wniosku o przyznanie płatności, nie otrzymali takiego wniosku spersonalizowanego. Muszą więc  skorzystać z czystego formularza wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl a także można go otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR.


W 2011 roku płatności w ramach wsparcia bezpośredniego będzie mógł otrzymać następca "rozwiązanego" lub "przekształconego" rolnika. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w wyniku następstwa prawnego, dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


ARiMR zwraca też uwagę, że od 1 stycznia br. obowiązują dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności. Wszyscy rolnicy otrzymali wysłaną im za pośrednictwem poczty broszurę o tych wymogach a ponadto wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  oraz biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR
Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR
Departament Działań Społecznych Środowiskowych ARiMR

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!