W ramach PO RYBY 2007 - 2013 kwota zakontraktowanych projektów przekroczyła 1,3 mld złotych.

Nadal dużym zainteresowaniem cieszy się pomoc finansowa oferowana w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", którego budżet wynosi blisko 3,9 mld złotych.

W ramach PO RYBY 2007 - 2013 kwota zakontraktowanych projektów przekroczyła 1,3 mld złotych.

Z tej kwoty około 2,5 mld złotych to pieniądze na działania pomocowe "realizowane" przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu. Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioskodawcy złożyli w sumie ponad  7,7 tys. wniosków o wsparcie finansowe oferowane w tym programie. Ponad 94% tych wniosków jest już ocenionych przez pracowników Agencji. Te, które zostały pozytywnie zweryfikowane wykorzystują w ponad 58% limit środków przyznanych ARiMR na realizację PO RYBY 2007 - 2013. W umowach na dofinansowanie projektów zawartych przez Agencję z beneficjentami, zakontraktowanych zostało ponad 1,3 mld złotych, a ci którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia z tego programu i wywiązali się z zawartych tam zobowiązań, otrzymali ponad 609  milionów złotych.

Spośród wszystkich złożonych w Oddziałach Regionalnych wniosków najwięcej, bo ponad 5,6 tys. dotyczy przyznania pomocy z 1 Osi priorytetowej, obejmującej działania związane z adaptacją floty połowowej. Z tej liczby ponad 3,2 tys. beneficjentów, którzy złożyli poprawnie wypełnione i pozytywnie zweryfikowane wnioski, podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę przekraczającą 381  mln zł, co wyczerpuje  ponad 42% limit finansowy przewidziany dla tej osi priorytetowej. Wśród tych beneficjentów, armatorzy i właściciele statków rybackich, którzy tymczasowo zaprzestali działalności połowowej, otrzymali z Agencji ponad  224 mln zł. Natomiast tym, którzy na stałe zrezygnowali z prowadzenia działalności połowowej ARiMR przekazała na konta bankowe ponad  107 mln zł. Agencja wypłaciła również ponad 12 mln zł rekompensat społeczno-gospodarczych, z których realizowane są nadal zobowiązania z wdrażanego w latach 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rozpoczęła się także wypłata pieniędzy tym beneficjentom, którzy zrealizowali już zaplanowane inwestycje na swoich statkach rybackich. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała dotychczas ponad 5,2 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przez cały czas przyjmują wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań należących do tej osi, a całkowity limit środków do wykorzystania wynosi 892 mln złotych.


Z 1580 wniosków, które OR ARiMR przyjęły w ramach 2 Osi priorytetowej, na wsparcie której przewidziano w całym okresie realizacji programu ponad 776 mln złotych. Agencja do 14 stycznia br. pozytywnie zweryfikowała 666 wniosków. Z 644 beneficjentami zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy łącznie na kwotę ponad 506 mln zł, co wyczerpuje w ponad 65% limit środków finansowych przewidzianych dla 2 Osi. Agencja przekazała na konta bankowe ponad 78 mln zł na realizację przedsięwzięć dotyczących przetwórstwa i obrotu rybami. Dla inwestujących w hodowlę i chów ryb wypłacono ponad 62 mln zł. W chwili obecnej w ramach tej Osi został wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie.


Od połowy października 2009 r. można składać wnioski o wsparcie w ramach 6 działań z 3 Osi Priorytetowej nowego programu  rybackiego:

  • Działania wspólne;
  • Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej;
  • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;
  • Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;
  • Projekty pilotażowe;
  • Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

Do tej pory przyjęto 458 takich wniosków a umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań z tej Osi ARiMR podpisała z 136 beneficjentami na łączną kwotę ponad 487 mln zł i zrealizowała płatności na kwotę 117,5 mln zł. W całym okresie realizacji programu  rybackiego ARiMR może wypłacić w ramach 3 Osi dofinansowanie w wysokości ponad 776 mln złotych.


Departament Komunikacji Społecznej


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!