PO RYBY 2007 - 2013 - Duże zainteresowanie projektem

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" nadal cieszy się sporym zainteresowaniem, a przeznaczone na ten cel fundusze wynoszą około 3,9 mld złotych.


Z tej kwoty około 2,5 mld złotych to pieniądze na działania pomocowe, "realizowane" przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu. Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioskodawcy złożyli w sumie ponad 7,4 tys. wniosków o wsparcie finansowe oferowane w tym programie. Ponad 93% tych wniosków jest już ocenionych przez pracowników Agencji. Te które zostały pozytywnie zweryfikowane wykorzystują w ponad 46% limit środków przyznanych ARiMR na realizację PO RYBY 2007 - 2013. W umowach na dofinansowanie projektów zawartych przez Agencję z beneficjentami, zakontraktowane zostało ponad miliard złotych, a ci którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia z tego programu i wywiązali się z zawartych tam zobowiązań, otrzymali blisko 400  milionów złotych.

 

Spośród wszystkich złożonych w Oddziałach Regionalnych wniosków najwięcej, bo ponad 5,4 tys. dotyczy przyznania pomocy z 1 Osi priorytetowej, obejmującej działania związane z adaptacją floty połowowej. Z tej liczby blisko 3,2 tys. beneficjentów, którzy złożyli poprawnie wypełnione i pozytywnie zweryfikowane wnioski, podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę przekraczającą 360  mln zł, co wyczerpuje w ponad 40% limit finansowy przewidziany dla tej osi priorytetowej. Wśród tych beneficjentów, armatorzy i właściciele statków rybackich, którzy tymczasowo zaprzestali działalności połowowej, otrzymali z Agencji ponad 198 mln zł. Natomiast tym, którzy na stałe zrezygnowali z prowadzenia działalności połowowej ARiMR przekazała na konta bankowe ponad  107 mln zł. Agencja wypłaciła również ponad 11 mln zł rekompensat społeczno-gospodarczych, z których realizowane są nadal zobowiązania z wdrażanego w latach 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rozpoczęła się także wypłata pieniędzy tym beneficjentom, którzy zrealizowali już zaplanowane inwestycje na swoich statkach rybackich. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała dotychczas ponad 2,8 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przez cały czas przyjmują wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań należących do tej osi, a całkowity limit środków do wykorzystania wynosi 894 mln złotych.

 

Z 1576 wniosków, które OR ARiMR przyjęły w ramach 2 Osi priorytetowej, na wsparcie której przewidziano w całym okresie realizacji programu ponad 778 mln złotych. Agencja do 21 października br. pozytywnie zweryfikowała - 562. Z 529 beneficjentami zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy łącznie na kwotę ponad 396 mln zł, co wyczerpuje w ponad 50% limit środków finansowych przewidzianych dla 2 Osi. Agencja przekazała na konta bankowe ponad 31 mln zł na realizację przedsięwzięć dotyczących przetwórstwa i obrotu rybami. Dla inwestujących w hodowlę i chów ryb wypłacono ponad 26,8 mln zł. W chwili obecnej w ramach tej Osi został wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie.

 

Od połowy października 2009 r. można składać wnioski o wsparcie w ramach 6 działań z 3 Osi Priorytetowej nowego programu  rybackiego:

  • Działania wspólne;

  • Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej;

  • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;

  • Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;

  • Projekty pilotażowe;

  • Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

 

Do tej pory przyjęto 379 takich wniosków, a umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań z tej Osi ARiMR podpisała z 89 beneficjentami na łączną kwotę ponad 304 mln zł. W całym okresie realizacji programu  rybackiego ARiMR może wypłacić w ramach 3 Osi dofinansowanie w wysokości ponad 778 mln złotych.


Departament Komunikacji Społecznej


źródło: http://www.arimr.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!