Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.1 "Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna
Na co można składać wnioski
 
Pomoc na realizację operacji w ramach powyższego działania przyznaje się:
- na zarybianie, w tym:
a) nabycie organizmów morskich lub ich produkcję;
b) transport organizmów morskich do miejsca, w którym zostaną wypuszczone;

- jeżeli realizacja operacji przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu wraz z wnioskami.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski w ramach ww. działania mogą składać podmioty prowadzące zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie z przepisami o rybołówstwie morskim lub o rybactwie śródlądowym.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 6 marca 2018 r. do dnia 20 marca 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: