"Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów".

Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
 
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na opracowywanie, rozwijanie, monitorowanie i ocenę systemów przyznawania uprawnień do połowów a także zarządzanie tymi systemami, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

 
Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
  • minister właściwy do spraw rybołówstwa;
  • okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego.
Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 28 września 2018 r. do dnia 12 października 2018 r. włącznie.

 
Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.


Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!