Współpraca ARiMR i Krajowej Agencji Płatniczej Litwy (NMA)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek oraz Dyrektor Krajowej Agencji Płatniczej Litwy Erikas Berontas podpisali we wtorek porozumienie o współpracy.

Współpraca ARiMR i Krajowej Agencji Płatniczej Litwy (NMA)
Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy agencjami płatniczymi Polski i Litwy m.in. przy podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie schematów WPR 2014-2020.
 
Współpraca ma dotyczyć również wzajemnego wsparcia administracyjnego w obszarze wdrażania płatności bezpośrednich; rozwoju systemów informatycznych, a także wspólnych inicjatyw na rzecz krajów kandydujących do Unii Europejskiej i krajów trzecich.

Porozumienie zawarte jest na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia.

Pierwszym wspólnym polsko-litewskim przedsięwzięciem będzie pomoc przy budowaniu agencji płatniczej na Ukrainie. W sierpniu planowana jest wizyta przedstawicieli ARiMR i NMA
w Kijowie, podczas której zawarte ma zostać trójstronne porozumienie.  

Obajtek i Berotas podkreślali, że nowe kraje UE, kraje bałtyckie muszą ze sobą współpracować zarówno na poziomie resortów rolnictwa, ale także na poziomie agencji płatniczych. To - jak mówili - poprawia pozycje m.in. w rozmowach z Komisją Europejską.

W rozmowach dwustronnych uczestniczyli także Zastępcy Prezesa ARiMR: Maria Fajger, Jarosław Sierszchulski i Halina Szymańska oraz dyrektorzy Departamentów: Analiz i Sprawozdawczości - Małgorzata Sztoldman oraz Działań Inwestycyjnych - Małgorzata Niemiec.

Stronę litewską - poza dyrektorem NMA - reprezentował jego zastępca Tomas Orlickas i Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Jolita Rutkauskaite.


Tagi:
źródło: