Zalesienie z PROW 2014-2020. ARiMR nawiązuje współpracę z Lasami Państwowymi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nawiązała współpracę z Lasami Państwowymi. Porozumienie wynika ze wspólnych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zalesienie z PROW 2014-2020. ARiMR nawiązuje współpracę z Lasami Państwowymi

Zalesienie z PROW 2014-2020

W piątek, 22 kwietnia 2016 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podpisali porozumienie o współpracy wynikającej ze wspólnych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakresie Inwestycji w Rozwój Obszarów Leśnych i poprawę żywotności lasów w latach 2015 - 2020 planowane jest zalesienie 82 tys. ha. Od 2004 roku do chwili obecnej w ramach PROW zalesiono 78,1 tys. ha gruntów.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów mają na celu zwiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne. Przyczynia się to  do sekwestracji dwutlenku węgla oraz utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych. Ma również korzystny wpływ na gleby zagrożone erozją.


Kwota na zalesienie w ramach PROW 2014-2020 wynosi 301 mln euro.Tagi:
źródło: