Zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ważne terminy stosowania nawozów i wyjątki od nich

Od 8 lutego 2023 r. obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ważne terminy stosowania nawozów i wyjątki od nich

Nowy program azotanowy wprowadza kilka istotnych zmian. Dotyczą one zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia, sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych. W przepisach zaktualizowano również wskaźniki produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu, i dodano równoważniki nawozowe dla ścieków i osadów ściekowych.

Podstawowe terminy nawożenia określa poniższa tabela.

 

1

Trzeba podkreślić, że dopuszczona została możliwość wcześniejszego stosowania nawozów, przed wymienionymi wyżej terminami. Otóż z takich nawozów można korzystać już w lutym (od 1 lutego do końca miesiąca) jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy próg 3°C,
  • dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza będzie wyższa od 5°C.

Jako przekroczenie progu danej temperatury, w zależności od upraw, wskazywany jest termin, w którym przez pięć dni następujących po sobie średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C lub 5°C.

Datę przekroczenia tych temperatur określa dla terenu powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Wyższe temperatury muszą wystąpić na 95 proc. powierzchni danego powiatu.


Wykazy takich powiatów są publikowane codziennie od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego:

https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozeniaTagi:
źródło: