Żmudna budowa polskiej marki

W czwartek, 28 kwietnia br. odbyła się w Warszawie konferencja „Promocja Polski – strategia współpracy, współpraca strategii”.

Żmudna budowa polskiej marki

W spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju zajmujących się budowaniem polskiej marki i wizerunku Polski na świecie. Podczas konferencji praktyczne aspekty działań promocyjnych przedstawił Tomasz Nawrocki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.


Otwierając konferencję Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk zwrócił uwagę, że opinie na temat Polski w świecie są bardzo zróżnicowane, a czasem wręcz skrajne. I aby nasz wizerunek był pozytywny najpierw sami Polacy muszą uwierzyć, że Polska jest krajem sukcesu. Za sukces w zakresie promocji Polski uznano m.in. EXPO 2010 w Szanghaju, projekty realizowane w ramach Roku Chopinowskiego, tegoroczne 25 Targi Gruene Woche w Berlinie. Wielkie nadzieje dla budowy pozytywnego wizerunku Polski, szczególnie w Europie, uczestnicy konferencji wiążą z polską prezydencją w UE oraz EURO 2012, które mają pełnić rolę kotwic promocyjnych Polski na najbliższy okres.


Podczas swojej prezentacji Tomasz Nawrocki, Prezes ANR wielokrotnie podkreślał, że tylko dzięki intensywnym i konsekwentnym działaniom informacyjnym i promocyjnym w kraju i za granicą Agencja Nieruchomości Rolnych jest w stanie realizować postawione przed nią cele sprzedażowe. Zwrócił uwagę, że Polska będzie miała większe szanse na zaistnienie na rynkach zagranicznych, jeśli działania promocyjne będą miały charakter wspólny w postaci np. ekspozycji narodowych chociażby podczas targów. Dodał również, że ze względu na funkcjonującą w Polsce w zakresie promocji „strategię rozproszenia”, niezwykle ważna jest praktyczna współpraca instytucjonalna. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła aktualna oferta Agencji dotycząca terenów inwestycyjnych i obiektów zabytkowych, która była dostępna podczas konferencji na specjalnym stoisku ANR.


Podsumowując spotkanie Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego stwierdził m.in. że budowa silnej polskiej marki to zadanie na przyszłość, które wymaga spójności działań wszystkich instytucji zaangażowanych w ten proces.


Biuro Rzecznika Prasowego


Źródło: http://www.anr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!