Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE w Belgii

W Belgii, w dniach 27-29 października bieżącego roku odbyła się 28 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych.

 

Jej organizatorem była Administracja Publiczna Walonii (SPW – Service Public de Wallonie) przy wsparciu federalnego urzędu ds. interwencji i refundacji BIRB (Bureau d’intervention et de restitution belge).

 

W konferencji wzięło udział 150 delegatów reprezentujących agencje płatnicze ze wszystkich państw członkowskich oraz Chorwacji i Macedonii. Polskę reprezentowali przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) oraz Chorwacji i Macedonii.

 

W trakcie Konferencji omówiono m.in. zasady przyznawania dopłat bezpośrednich oraz płatności uzupełniających, metodologię sporządzania przez ETO rocznego poświadczenia wiarygodności wydatków KE w zakresie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz procedurę zatwierdzania rachunków agencji płatniczych przez KE.

 

Podczas konferencji zorganizowano warsztaty poświęcone analizie możliwości usprawnienia obsługi finansowo-księgowej mechanizmów WPR jak również kierunków optymalizacji kontroli i audytów realizowanych w agencjach płatniczych na mocy przepisów UE.

 

ARR we współpracy z agencją BIRB przygotowała warsztat dotyczący obciążenia agencji płatniczych kontrolami. ARR zaproponowała wprowadzenie przez instytucje UE mechanizmów redukcji częstotliwości i zakresu misji audytowych i/lub audytowanej próby wobec agencji płatniczych posiadających certyfikację systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa informacji (np. serii ISO).

 

Podobnie jak inicjatywa ARR zgłoszona na 27 i 28 Konferencji Prezesów agencji płatniczych w Pradze oraz w Oviedo dotycząca ujednolicenia zasad współdziałania właściwych organów państw członkowskich w zakresie transgranicznych kontroli przedpłatnościowych w mechanizmach WPR, ww. propozycja ARR spotkała się z zainteresowaniem i poparciem przedstawicieli innych agencji płatniczych.

 

Kolejna konferencja dyrektorów agencji płatniczych odbędzie się na Węgrzech w Budapeszcie w maju 2011r.

 

Źródło: http://www.arr.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!