Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Certyfikat dla Agencji Rynku Rolnego

W czwartek, 17 lutego, Prezes ARR Władysław Łukasik, otrzymał w obecności Ministra Marka Sawickiego CERTYFIKAT, potwierdzający wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rynku Rolnego, przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Certyfikat dla Agencji Rynku Rolnego


Wręczając Certyfikat Minister Marek Sawicki powiedział:
"Zapobieganie korupcji jest jednym, z priorytetów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na podstawie art. 67 oraz art. 325 przyjmowane są liczne akty prawne w zakresie zwalczania tego zjawiska. Rada Europy, celem wdrożenia programu działań antykorupcyjnych, przyjęła Dwadzieścia Zasad Wiodących w Walce z Korupcją. Maja one charakter rekomendacji dla członków Rady, a więc również dla Polski. Obejmują one bardzo szeroki wachlarz działań we wszystkich obszarach życia gospodarczego, społecznego i politycznego krajów Unii".


Prezes Agencji Rynku Rolnego, Władysław Łukasik:
"Konieczność wpisania się w działania zwalczające zjawiska korupcji podejmowane w ramach Unii Europejskiej stanowiło jedną z przesłanek opracowania i wdrożenia wymagań systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Agencji Rynku Rolnego. W celu wypełnienia warunków akredytacji w Agencji podjęto szereg działań ograniczających wystąpienie zjawisk korupcyjnych."


Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji w PCBC, Tadeusz Glazer:
"Spełnienie wymagań systemu i potwierdzenie ich spełnienia przez niezależną, trzecią stronę w procesie certyfikacji pozwala na wydanie certyfikatu systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, który potwierdza, że Agencja Rynku Rolnego udokumentowała i wdrożyła system, czyli potwierdziła rzeczywiste wdrożenie polityki antykorupcyjnej oraz, że przedstawiła przekonujące dowody skuteczności funkcjonowania przyjętych rozwiązań – eliminacji lub istotnego ograniczenia możliwości wystąpienia korupcji."


Jest to kolejny certyfikat dla Agencji Rynku Rolnego.


W 2009 ARR udokumentowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

W roku 2006 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą oraz przy konsultacji Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczęło prace związane z opracowaniem Wymagań System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Pracom tym przyświecała idea stworzenia takiego narzędzia, które pozwoliłoby zapobiegać zagrożeniom o charakterze korupcyjnym, a w konsekwencji doprowadzało do ich wyeliminowania, w oparciu o podstawowy system zarządzania jakością funkcjonujący w organizacji tj: wymaganiami normy ISO 9001. W lipcu 2007 roku opublikowano Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Stanowią one podstawę do wdrożenia rozwiązań, które mają na celu zwiększenie zaufania do funkcjonowania organizacji w zakresie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nią decyzji, zarówno w odniesieniu do jej klientów, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania środków oddanych do dyspozycji jej organizacji.


Źródło: http://www.arr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!