Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, że wnioski o przyznanie dopłaty złożone przed 15 stycznia 2011 r. zostaną rozpatrzone odmownie.

Od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):

  • zbóż ozimych
  • zbóż jarych,
  • roślin strączkowych,
  • ziemniaka,
  • mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

 


Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.


W dniu 25 czerwca tego roku zakończył się kolejny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużytego w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r. do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.


Beneficjentami wsparcia finansowego w ramach dopłat do materiału siewnego byli producenci zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków.


Liczba wniosków złożonych do oddziałów terenowych ARR w 2010 r. wskazuje na wyraźny wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem i zużyciem do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Porównując początki funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys., w roku 2010 zbliża się niemalże do liczby 60 tys.


Wzorem lat ubiegłych największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty odnotowano na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Natomiast najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.


Jednocześnie w stosunku do roku 2009 największy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwie warmińsko – mazurskim oraz województwach: świętokrzyskim i małopolskim, które dotychczas charakteryzowały się mniejszym zainteresowaniem dopłatami. Dla porównania poniżej zamieszczono tabelę, która obrazuje przyrost liczby wniosków złożonych do poszczególnych OT ARR w 2010 r. w stosunku do liczby wniosków złożonych w roku ubiegłym.
 

Polskie rolnictwo winno w sposób efektywny wykorzystywać postęp biologiczny, polegający w głównej mierze na stosowaniu w uprawach polowych materiału siewnego. Dlatego ARR w dalszym ciągu będzie prowadziła działania mające na celu wsparcie finansowe producentów rolnych, którzy korzystają z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.


Już od 15 lipca 2010 r. producenci rolni mogą nabywać materiał siewny przeznaczony do siewu jesiennego.


Jednocześnie ARR zwraca uwagę, iż materiał siewny znajdujący się w obrocie powinien być w zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety przedsiębiorców. Sprzedażą materiału siewnego mogą zajmować się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego, data sprzedaży.


O dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w terminie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945 z późn. zm.) od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r. W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):

  • zbóż ozimych,
  • zbóż jarych,
  • roślin strączkowych,
  • ziemniaka,
  • mieszanek zbożowych i pastewnych.

Źródło:http://www.arr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!