Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: redakcja1

Trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Od 30 września 2016 r. do 28 listopada 2016 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na
O wsparcie finansowe w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” będą mogły ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane przez dyrektora OT ARR na podstawie planu biznesowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), jak również grupy wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałków województw przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy, które w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ww. przepisów, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r. złożyły do Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy, wniosek o uznanie spełniania warunków uznania określonych w art. 3 albo 3a oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. (Dz. U. z 2000 r.  nr 88, poz. 983 ze zm.) oraz o zatwierdzenie planu biznesowego.
 
Posiadanie statusu uznanej grupy producentów rolnych i zatwierdzonego planu biznesowego jest w tym działaniu warunkiem koniecznym aby mieć możliwość ubiegania się o dostęp do uzyskania środków wsparcia.
 
Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, uznanych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284).
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!