Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: mikolaj

Owoce i warzywa w szkole w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 wynosi 21.

Owoce i warzywa w szkole w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1158) publikuje informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Na podstawie § 9 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Rynku Rolnego informuje, że łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 wynosi 21.


Zgodnie z pkt 7 Sposobu udostępniania owoców i warzyw stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 dzieciom udostępnia się co najmniej 2 porcje, ale nie więcej niż 3 porcje owocowo-warzywne.Tagi:
źródło: