Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program „Owoce w szkole” cieszy się sporym zainteresowaniem

Zarówno szkoły jak i dostawcy są chętni do wzięcia udziału w programie „Owoce w szkole” w w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.

 

ZOSTAŁY TYLKO 3 DNI

 

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 12.11.2010 r. upływa ostateczny termin na złożenie przez:

* Dotyczy szkół podstawowych i dostawców, którzy nie zgłosili się do programu „Owoce w szkole” na cały rok szkolny 2010/2011.

 

Adresy Oddziałów Terenowych ARR

 

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”

 

 


 

 

Informacja o programie „Owoce w szkole”.

 

 

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2010/2011 wynosi ok. 12,3 mln EUR (50,5 mln PLN).

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.


Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.


W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.


W przypadku dostaw produktów niespełniających wymagań jakościowych produkty te nie powinny być przyjęte przez szkołę.

Niespełniające wymagań jakościowych owoce i warzywa nie mogą być udostępniane w ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom klas I-III.

 

 


 

 

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 w ramach programu „Owoce w szkole”.

 

 

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 informuje, że w I semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 30 porcji owoców i warzyw, tj. 3 razy w tygodniu.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) ww. rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi co najmniej 50%, lecz mniej niż 66% liczby dzieci z grupy docelowej, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 30.


Agencja Rynku Rolnego informuje, iż umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw z zatwierdzonymi dostawcami zawarło 8 171 szkół podstawowych, 5 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 wynosi 766 978, co stanowi 65,69% liczby dzieci z grupy docelowej. Zgodnie ze „Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013” grupa docelowa w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 1 167 657 dzieci.

 

Źródło: http://www.arr.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!