Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: redakcja3

Perspektywy rozwoju współpracy handlowej w branży rolno-spożywczej między Polską a Kanadą

W dniach 11-13 maja 2011 r. odbyły się międzynarodowe targi branży żywnościowej i gastronomicznej SIAL Kanada w Toronto.

Perspektywy rozwoju współpracy handlowej w branży rolno-spożywczej między Polską a Kanadą

W przedsięwzięciu uczestniczyła polska delegacja na czele z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Markiem Sawickim. Do jednych z ważniejszych elementów wizyty należało seminarium pt. „Perspektywy rozwoju współpracy handlowej w branży rolno-spożywczej między Polską a Kanadą – charakterystyka polskiej oferty eksportowej”, zorganizowane w dniu 13 maja br. przez Agencję Rynku Rolnego. Seminarium odbyło się w centrum targowym Metro Toronto Convention Centre w Toronto.

Była to pierwsza tego typu inicjatywa ARR w Kanadzie w ramach działań mających na celu zintensyfikowanie współpracy handlowej w branży rolno-spożywczej oraz ułatwienie przedsiębiorcom możliwości eksportu produktów na zagraniczne rynki. Głównym celem seminarium było zwiększenie zainteresowania podmiotów gospodarczych z Kanady Polską, polskim rolnictwem oraz polską ofertą handlową towarów rolno-żywnościowych, poprzez wymianę informacji na temat możliwości handlowych warunków i dostępu do rynków.


W seminarium oprócz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego udział wzięli: Ambasador RP w Kanadzie Pan Zenon Kosiniak-Kamysz oraz Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego Pan Artur Brzóska, przedstawiciele resortów rolnictwa rządu federalnego Kanady oraz rządu prowincji Quebec, jak również przedsiębiorcy polscy i kanadyjscy, w tym przedstawiciele Kanadysko-Polskiej Izby Handlowej w Toronto.


Podczas wystąpień w części plenarnej przedstawiono charakterystykę polskiego sektora rolno-żywnościowego, w tym kierunki jego ewolucji oraz wskazano potencjalne obszary intensyfikacji wymiany handlowej produktami rolno-żywnościowymi między Polską a Kanadą. Zaznaczono zarówno wysoką jakość tradycyjnych polskich produktów jak również proeksportowe działania polskich firm rozwijających asortyment innowacyjnych produktów o wysokiej wartości dodanej dostosowanych do oczekiwań konsumentów na zagranicznych, wymagających rynkach. Podkreślono, że do wzrostu dwustronnych obrotów handlowych powinna przyczynić się zarówno większa dostępność informacji o polskich i kanadyjskich produktach jak również spodziewane w nadchodzących latach zawarcie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (Comprehensive Economic Trade Agreement) pomiędzy UE a Kanadą, której postanowienia są obecnie negocjowane.


Po zakończeniu dyskusji i prezentacji uczestnicy seminarium mieli okazję nawiązywać w rozmowach nieformalnych kontakty i pozyskiwać szczegółowe informacje na temat uwarunkowań rozwijania działalności handlowej pomiędzy Polską i Kanadą. Po seminarium zorganizowane zostało przyjęcie, na którym uczestnicy mogli degustować polskie specjały eksportowe.


Uczestnicy seminarium, a także przedsiębiorcy odwiedzający stoisko polskie podczas Targów wyrażali nadzieję, że zapoczątkowane w Kanadzie działania informacyjno-promocyjne polskich produktów rolno-żywnościowych będą kontynuowane i rozszerzane.


Źródło: http://www.arr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!